DIYOS AT BAYAN | UKRAINE | March 12, 2022 -Light TV

Nangyari ang kinakatakutan ng marami—ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Nang magsimula na ngang magpakawala ng mga tropang militar at missile strikes sa iba’t ibang lugar, kasama na ang Kyiv na kabisera ng bansa at Kharkiv na second most populous city ng Ukraine. Ano nga ba ang banta nito sa kapayapaan ng buong daigdig? Anu-ano ang pwedeng maging epekto nito sa ating bansa? Tumutok na dito lang sa Diyos at Bayan!